Nemzeti álláspontok Európa jövőjéről  a poszt-COVID érában

Nemzeti álláspontok Európa jövőjéről a poszt-COVID érában

Dalma Bodolay Zsolt Csepregi Péter Dobrowiecki Alessandro D'Onofrio Balázs Hamar, Dr Elina Herédi Bianka Restás Dr Zsombor Szabolcs Pál Péter Stepper Beáta Tóth Ágnes Vass | 2020 | 2020E22 | 2020-07-20

A gazdasági válság hátterében a 2008-as világgazdasági változások, a görög szuverén adósság válság, az európai bankunió régóta halogatott reformja és a fiskális politika integrációjának hiánya áll. A migrációs válság oka főként a korábban nem tapasztalt mértékű menekültáradat, amelynek hátterében a küldő országok romló gazdasági (Koszovó, Albánia, Banglades, Pakisztán) és biztonsági (Szíria, Irak, Afganisztán) helyzete áll. A különböző történelmi és kulturális tapasztalatokkal bíró tagállamok társadalmai (a volt gyarmat­tartók és a poszt-kommunista félperiféria) eltérő módon reagáltak a kihívásra, ami aláásta az európai szolidaritást, felerősítve a korábban is létező feszültségeket.