A koronavírus hatásai a digitális gazdaságra

A koronavírus hatásai a digitális gazdaságra

Győri iroda | Innováció

Az esemény a koronavírus hatásait vizsgáló győri sorozat harmadik alkalmaként a pandémia digitális gazdaságra gyakorolt következményeit, s az így bekövetkező változások tartós és átmenti hatásait igyekezett körbejárni. A 2021. április 6-án lezajlott online beszélgetés meghívottja Kiss Gergely, a hazai és a nemzetközi IT-piac egyik innovatív vállalatának, az Attrecto Zrt.-nek a vezérigazgatója, míg moderátora Kocsev Bence, az Antall József Tudásközpont győri irodavezetője volt.

Noha a koronavírus járvány hatásai sok tekintetben még mindig kiszámíthatatlanok, az eddigi tapasztalatok alapján valamiféle körvonalak azért már kezdenek kirajzolódni. A beszélgetés elsődleges célja ennek megfelelően az volt, hogy röviden megvizsgálja az elmúlt bő egy évben a digitális gazdaságban végbemenő változásokat, illetve számba vegye azokat a kilátásokat, amelyek a gazdaságnak ezen szegmensében középtávon prognosztizálhatók.   

A bevezető előadás egy általánosabb világgazdasági kitekintéssel indult, majd a járvány hatására a digitális gazdaságban végbemenő trendek bemutatására került sor. Ennek keretében az előadó kitért – mások mellett – az elektronikus kereskedelemben, a digitális platformokon és az infokommunikációs technológiák területén végbemenő változásokra, illetve ismertette a mesterséges intelligencia adta legújabb lehetőségeket, rávilágítva azoknak a pandémiás helyzetben való hasznosíthatóságára is. Az előadás a digitális interakciók, a digitalizált termékek és szolgáltatások, valamit a digitális átalakulás időigényének elmúlt időszakban megfigyelhető trendjeit elemezve végül a digitális gazdaság jövőbeli kilátásait is értékelte. A beszélgetés során a hallgatóság betekintést nyerhetett továbbá abba is, hogy egy olyan információs-technológiai cég, mint az Attrecto miként birkózik meg a járvány okozta kihívásokkal.   

NÉZD ÚJRA A BESZÉLGETÉST ▼

Győri iroda