A transzatlanti kapcsolatok jövője

A transzatlanti kapcsolatok jövője

Győri iroda | Kül- és biztonságpolitika

A „Transzatlanti kapcsolatok jövője” című rendezvény az Antall József Tudásközpont győri irodája által útnak indított programsorozat, a Külpolitikai Szalon keretében került megszervezésre. A 2021. március 11-én lezajlott online beszélgetés meghívott vendége Dr. Mártonffy Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóintézetének igazgatója, az Egyetem John McCain-díjjal kitüntetett adjunktusa volt, az eseményt pedig Kocsev Bence, az Antall József Tudásközpont győri irodavezetője moderálta.

Az online beszélgetés elsődleges célja az volt, hogy a koronavírus-járvány, az azzal összefüggő kihívások, illetve a tavalyi amerikai elnökválasztás, és az ennek következtében átalakuló prioritások fényében elemezze a transzatlanti kapcsolatok jelenét és jövőjét. Az egyes témákon átívelő, s azokat sok szempontból alapvetően meghatározó általános kérdés az volt, hogy mely területeken, illetve mennyiben van lehetőség a kapcsolatok bővítésére, illetve, hogy az egyre jobban átalakuló világrend változatos kihívásai milyen következményekkel járnak az európai-amerikai kapcsolatokra nézve. Mindezek megvitatása az euroatlanti nexus általánosabb, történeti áttekintésével indult. Ennek keretében az Amerika-szakértő által felállított hármas szempont rendszer (módszerek, értékek, érdekek) alapján az együttműködés dinamikus és kevésbé dinamikus időszakai, illetve az elmúlt évek geopolitikai átrendeződéseinek főbb hatásai kerültek megtárgyalásra. Ezt követően az kooperáció olyan színterei és szakpolitikái kerültek szóba, amelyek a transzatlanti integráció mélységét, jellegét, illetve az abban meglévő ellentéteket alapvetően határozzák meg. Ezen aspektusok bemutatása során a beszélgetést a biztonságpolitikai agenda fő kérdései (NATO jövője, orosz, kínai stb. biztonsági fenyegetések és kihívások) dominálták, azonban ezekkel összefüggésben néhány energia-, környezet-, illetve gazdaságpolitikai kérdés is megtárgyalásra került. A beszélgetés vége felé pedig a tágan értelmezett közép-európai és Európai Uniós szomszédságpolitikai kérdések elemzésére is sor került.

Győri iroda