Latin-Amerika az új átalakuló világrendben

Latin-Amerika az új átalakuló világrendben

Európai kapcsolatok iroda | Kül- és biztonságpolitika

A korábban az Egyesült Államok kiszámítható hátországának számító latin-amerikai térség külkapcsolatai az utóbbi évtizedekben jelentős diverzifikáción mentek keresztül, így az egykor domináns hegemón mellett további szereplők is megjelentek a térségben. Az elkövetkező évek fontos kérdése, hogy milyen irányba halad tovább ez a folyamat: erősödik-e Kína, illetve más új szereplők térségbeli befolyása, a Trump-adminisztráció és a megelőző amerikai kormányzatok viszonylagos elfordulása után a Kína ellen kibontakozó globális küzdelem jegyében az Egyesült Államok részéről jelentkezik-e akarat a fenti folyamatok akadályozására, továbbá hogyan viszonyul mindehhez a helyi politikai-gazdasági elit és a térség országainak lakossága.

Az online kerekasztal-beszélgetés során a fenti kérdéseken túl arra kerestük a választ, hogy mi lehet a régióban a pozíciókeresés gazdasági-kereskedelmi tétje, és milyen geopolitikai realitása van annak, hogy a globális küzdelmek régiós feszültségekbe torkolljanak. A panelbeszélgetés meghívott előadói, Antonella Mori, az olasz Istituto per gli studi di politica internazionale Latin-Amerika-programjának vezetője és a milánói Bocconi Egyetem professzora, Carlos Malamud, a spanyol Real Instituo Elcano latin-amerikai kérdésekre szakosodott vezető elemzője és a madridi Universidad Nacional de Educación a Distancia professzora, továbbá Detlef Nolte, a Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, valamint a hamburgi German Institute for Global and Area Studies kutatója és a Hamburgi Egyetem professzora olyan fontos kérdéseket vitattak meg, mint a Biden-adminisztráció új külpolitikai irányvonalának Latin-Amerikára gyakorolt hatása, Kína egyre növekvő térségbeli befolyása, illetve egyéb külső szereplők, például az Európai Unió és Oroszország régióban betöltött pozíciója. Az előadók értékelték a koronavírus okozta világjárvány térségben várható gazdasági és társadalmi hatásait is, továbbá azt is felvillantottak, hogy a jövőben milyen változásokra számítanak a szubkontinens geopolitikai szerepét illetően.

A beszélgetést Pál Zsombor Szabolcs, az Antal József Tudásközpont vezető kutatója moderálta.

NÉZD ÚJRA AZ ANGOL NYELVŰ BESZÉLGETÉST ▼

Európai kapcsolatok iroda