Európai kapcsolatok iroda 

Az Európai Uniós (EU) kapcsolatok és a Visegrádi Együttműködés fejlesztése kiemelten fontos szerepet tölt be az Antall József Tudásközpont nemzetközi stratégiájában és tevékenységében, hiszen a visegrádi négyek koncepciójának kidolgozása Antall József nevéhez fűződik, aki a régiós együttműködés mellett az ország jövője szempontjából kiváltképp fontosnak tartotta az európai integrációt is.

Az Európai kapcsolatok iroda az ismeretterjesztő tevékenységen kívül széles nemzetközi célközönség számára szervez szakmai programokat és konferenciákat. Az iroda programjai között szerepelnek egyetemi hallgatók és fiatal szakemberek számára szervezett workshopok, panel beszélgetések, nyári egyetem és vezetőképzés is. Az iroda kiemelt feladatai közé tartozik a kutatási tevékenység szervezése is. Az irodához két kutatási irány tartozik, melyek közül az egyik kifejezetten az EU tagállamaival, illetve uniós intézményekkel, folyamatokkal és aktualitásokkal foglalkozik, míg a másik a közép-európai régiót, illetve a Visegrádi Együttműködés államainak bel-és külpolitikai folyamatait vizsgálja.

Az iroda számos hosszú távú együttműködést épített ki külföldi intézetekkel, amelyekkel közösen nemzetközi oktatási programok, kutatások és publikációk jöttek létre az elmúlt időszakban. Ezek közé a partnerek közé tartozik a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), a Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központ (The Wilfried Martens Centre for European Studies), a Hanns-Seidel-Alapítvány (Hanns-Seidel-Stiftung), a Szlovák Külpolitikai Társaság (Slovak Foreign Policy Association), a prágai Gazdasági és Üzleti Egyetem (Prague University of Economics and Business), a Casimir Pulaski Alapítvány (Casimir Pulaski Foundation), illetve a wroclavi Jan Nowak-Jezioranski Kelet Európai Kollégium (The Jan Nowak-Jezioranski College of Eastern Europe), mely a két havonta megjelenő New Eastern Europe magazin kiadásáért felel. Programjaink megvalósítása során együttműködünk továbbá nagykövetségekkel, egyetemekkel, kulturális intézetekkel valamint minisztériumokkal (Külgazdasági- és Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium). 

Az iroda tevékenységében elkötelezett a szomszédos régiók, különösen a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országait érintő kérdésekben is. Nemzetközi programjaink, konferenciáink és kutatási tevékenységünk is foglalkozik az ott zajló folyamatokkal, valamint számos tehetséges fiatal vesz részt képzéseinken ezekből az országokból.

Európai kapcsolatok iroda elérhetősége

Vass Ágnes

Vass Ágnes

irodavezető
vass.agnes@ajtk.hu

Globális kapcsolatok iroda

Az Antall József Tudásközpont kiemelten foglalkozik az Európán kívüli világ kulcstérségeivel. A Globális kapcsolatok iroda célja, hogy a többi kontinensen elhelyezkedő stratégiai jelentőségű államok és Magyarország tudományos együttműködését elősegítse. A szakmai kooperáció eszközei a közös konferenciák, kerekasztal-beszélgetések és műhelyviták szervezése, illetve az oktató- és diákcsere programok. A gyakorlati együttműködés hosszú távon segíti a kultúrák közötti párbeszédet, valamint erősíti a kölcsönös megismerést.

A Globális kapcsolatok iroda Kelet-Ázsiával foglalkozó részlegének elsődleges célkitűzése a Kínai Népköztársasággal, Japánnal, Koreai Köztársasággal, illetve a térség összetett kérdéseivel foglalkozó fiatal kutatók és szakemberek tudományos tevékenységének támogatása, a nemzetközi tapasztalatcsere elősegítése és publikációs lehetőségek biztosítása. A közel-keleti kapcsolatokkal foglalkozó munkatársak azon dolgoznak, hogy a térségben működő szakmai szervezetekkel és oktatási intézményekkel együttműködve a régió politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi folyamatait bemutató és elemző konferenciákat, műhely-beszélgetéseket és kerekasztal-beszélgetéseket szervezzenek.

Transzatlanti kapcsolatok fejlesztésén és elemzésén dolgozó szakértők legfontosabb feladata a tágabb értelemben vett amerikai–magyar kapcsolatok ápolása azáltal, hogy konferenciák, kiadványok, szakmai viták és közös kutatások segítségével közelebb hozzák egymáshoz a hazai és tengerentúli döntéshozókat, jelenlegi és jövőbeli szakértőket, tudósokat, diákokat és további érdeklődőket. A Tudásközpont tudományos tevékenységeinek bővülésével párhuzamban az iroda szintén részt vesz a kutatómunkában, elősegítve azt, hogy az eredeti, hazai szakmai- és háttéranyagok is az AJTK gondozásában megjelent művek részét képezzék.

A Globális kapcsolatok iroda a Tudásközponttal együttműködő Európán kívüli, különösen az ázsiai és amerikai szervezeteknek és egyetemeknek legfőbb kapcsolattartójaként tevékenykedik, valamint különböző ösztöndíjprogramok, így a Fulbright Fellowship program lebonyolításáért is felel, ezáltal lehetőséget biztosítva a hallgatóknak és pályakezdőknek, hogy a Tudásközpont tehetséggondozó programjának keretein belül sajátítsanak el releváns szakmai tapasztalatot.

Globális kapcsolatok iroda elérhetősége

Csepregi Zsolt

Csepregi Zsolt

irodavezető
csepregi.zsolt@ajtk.hu

Kutatás 

Kutatás iroda elérhetőség

Dobrowiecki Péter

Dobrowiecki Péter

kutatási vezető
dobrowiecki.peter@ajtk.hu

Tehetséggondozás és innováció iroda

Az Antall József Tudásközpont rendezvényei és tevékenységei középpontjában a tehetséggondozás áll, hiszen a Tudásközpont az egyetemista és középiskolás korosztály számára nyújt olyan ismeretterjesztő előadásokat, publikációs és gyakornoki lehetőségeket, amelyekre az egyetemi és középiskolás képzéseik során nem feltétlenül lenne lehetőségük. A gyakornoki programjaink keretében, a brüsszeli, budapesti és győri irodáink fogadják az érdeklődő és fejlődni vágyó hallgatókat a képzéshez kapcsolódó vagy önkéntes gyakornoki munkára.

A középiskolás korosztály számára a 2013 óta működő Szóda Műhely, majd a 2018 óta működő Talent Academy szervez előadásokat, céglátogatásokat és mentorprogramokat, amelyek a tanulást, a pályaorientációt, valamint az iskolai közösségi szolgálat hasznos eltöltését segítik elő. A műhellyel egy újfajta oktatási szemléletért dolgozunk, aminek a vélemények megosztása, közös tanulás, tapasztalás és együttműködés az alapja.

Az innovációs programsorozat a fiatal és tehetséges feltalálók, kutatók és találmányaik bemutatását tűzte ki célul. A 2014 ősze óta tartó előadássorozat olyan nagysikerű fejlesztéseket mutatott már be, mint a Leonar3Do, Masat-1, Smog-1, Puli Space Technologies, Gömböc, vagy a Rescube Robotics fejlesztései.

Az újfajta, kooperatív szemlélet a modern munkahelyek munkaszervezésében is megjelenik, hiszen a startup cégek működése is hasonló elveken alapulnak, ezért az iroda szoros kapcsolatot tart fenn a hazai és külföldi startup világgal. A think.BDPST konferencia részeként, a Start-up Expo lehetőséget biztosít a feltörekvő startupoknak a bemutatkozásra és kapcsolatépítésre.

A Tehetséggondozás és Innováció Iroda támogatja az AJTK audiovizuális tartalmainak előállítását.

 

Tehetséggondozás és innováció iroda elérhetősége

Debrenti Félix

Debrenti Félix

irodavezető
debrenti.felix@ajtk.hu

Könyvkiadási iroda

Az AJTK Könyvműhely gondozásában megjelenő kötetek a politika- és társadalomtudomány iránt érdeklődőknek teszik magyarul is elérhetővé a közelmúlt és napjaink legnagyobb hatású gondolkodóinak és közéleti személyiségeinek üzenetét. A Tudásközpont könyvkiadási tevékenysége magába foglalja szakmai publikációk megjelentetését, tudományos igényű, elsősorban a biztonságpolitika és a nemzetközi kapcsolatok területén hiánypótló politika- és társadalomtudományi művek közreadását, valamint egyetemi szakkönyvek közzétételét.

Könyvkiadási iroda elérhetősége

Gorácz Anikó

Gorácz Anikó

irodavezető
goracz.aniko@ajtk.hu