EU-V4 iroda

Az Európai Uniós (EU) kapcsolatok és a Visegrádi Együttműködés fejlesztése kiemelten fontos szerepet tölt be az Antall József Tudásközpont nemzetközi stratégiájában és tevékenységében, hiszen a visegrádi négyek koncepciójának kidolgozása Antall József nevéhez fűződik, aki a régiós együttműködés mellett az ország jövője szempontjából kiváltképp fontosnak tartotta az európai integrációt is.

Az EU-V4 Iroda az ismeretterjesztő tevékenységen kívül széles nemzetközi célközönség számára szervez szakmai programokat és konferenciákat. Az iroda programjai között szerepelnek egyetemi hallgatók és szakemberek számára szervezett workshopok, uniós pályaorientációs előadások és tárgyalás-szimulációs versenyek is. Az iroda kiemelt feladatai közé tartozik a kutatási tevékenységek szervezése (amelyen keresztül a Visegrádi Együttműködés láthatóvá és elérhetővé válik az oktatás és a kutatás területén is). Az uniós országok közül a Tudásközpont jó viszonyt ápol a német és francia partnerintézetekkel, távlati célunk, hogy a jövőben még szélesebb körű európai kapcsolatrendszert építsünk ki, felölelve a brüsszeli uniós intézményeket is.

Az iroda számos hosszú távú együttműködést épített ki külföldi intézetekkel: többek között a Konrad-Adenauer-Stiftung-gal (KAS), A Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központtal (The Wilfried Martens Centre for European Studies), EUROPEUM-mal, A Hanns-Seidel-Alapítvánnyal (Hanns-Seidel-Stiftung), a Lengyel Külügyi Intézettel (The Polish Institute of International Affairs), az Európai és Észak-atlanti Kapcsolatok Központjával (Centre for European and North Atlantic Affairs), az Európai Diplomáciai Akadémiával (European Academy of Diplomay), a Prágai Biztonságpolitikai Tanulmányok Intézetével (Prague Security Studies Institue), a lengyel Res Publica Nowa Alapítvánnyal, a prágai Europeum-mal, Jagelló Egyetem Nemzetközi és Politikai Tudományok Karával, és a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karával. Tevékenysége során szorosan együttműködik továbbá az uniós országok nagykövetségeivel, kulturális intézeteivel és a külügyminisztériumok szakosított osztályaival.

EU-V4 iroda elérhetősége

Dobrowiecki Péter

Dobrowiecki Péter

Irodavezető
dobrowiecki.peter@ajtk.hu

Ázsia és Afrika kapcsolatok iroda

Az Antall József Tudásközpont kiemelten foglalkozik a tágabb Közel-Kelet és Távol-Kelet térségével. Az Ázsiai és afrikai kapcsolatok iroda célja, hogy a két régió és Magyarország tudományos együttműködését elősegítse. A szakmai kooperáció eszközei a közös konferenciák, kerekasztal-beszélgetések és műhelyviták szervezése, illetve az oktató- és diákcsere programok. A gyakorlati együttműködés hosszú távon segíti a kultúrák közötti párbeszédet, valamint erősíti a kölcsönös megismerést.
A Tudásközpont a dinamikus fejlődésben levő régió minden országával kapcsolatot kíván építeni. Célja, hogy rendezvényeivel, könyvkiadási tevékenységével és tudományos profiljának bővítésével a magyarországi Kelet-oktatás, kutatás és ismeretterjesztés meghatározó intézményévé váljon.
Az Ázsiai és afrikai kapcsolatok iroda Ázsiával foglalkozó részlegének elsődleges célkitűzése a Kínai Népköztársasággal, Japánnal, illetve a távol-keleti térség összetett kérdéseivel foglalkozó fiatal kutatók és szakemberek tudományos tevékenységének támogatása, a nemzetközi tapasztalatcsere elősegítése és publikációs lehetőségek biztosítása.
A közel-keleti kapcsolatokkal foglalkozó munkatársak azon dolgoznak, hogy a térségben működő szakmai szervezetekkel és oktatási intézményekkel együttműködve a régió politikai, gazdasági, kulturális és társadalmi folyamatait bemutató és elemző konferenciákat, műhelybeszélgetéseket és kerekasztal-beszélgetéseket szervezzenek.

Ázsia és Afrika kapcsolatok iroda elérhetősége

Kozma Tamás

Kozma Tamás

Irodavezető
kozma.tamas@ajtk.hu

Transzatlanti kapcsolatok iroda

Az Antall József Tudásközpont Transzatlanti kapcsolatok irodája 2014 júliusában kezdte meg működését. A szakmai csereprogramok mellett a szakértők legfontosabb feladata a tágabb értelemben vett amerikai–magyar kapcsolatok (beleértve Latin-Amerikát és Kanadát is) ápolása azáltal, hogy konferenciák, kiadványok, szakmai viták és közös kutatások segítségével közelebb hozzák egymáshoz a hazai és tengerentúli döntéshozókat, jelenlegi és jövőbeli szakértőket, tudósokat, diákokat és további érdeklődőket.
Az Egyesült Államok és Magyarország közös politikai történelmének és jelenlegi kapcsolatának legfontosabb eseményei és az azokat formáló személyek munkásságának bemutatása a Transzatlanti iroda egyik legfontosabb eleme. A Tudásközpont tudományos tevékenységeinek bővülésével párhuzamban az iroda szintén részt vesz a kutatómunkában, elősegítve azt, hogy az eredeti, hazai szakmai- és háttéranyagok is az AJTK gondozásában megjelent művek részét képezzék.
Mindezeken túl a Transzatlanti kapcsolatok iroda a Tudásközponttal együttműködő tengerentúli szervezeteknek és egyetemeknek legfőbb kapcsolattartójaként tevékenykedik, valamint különböző ösztöndíjprogramok, így a Fulbright Fellowship program lebonyolításáért is felel, ezáltal lehetőséget biztosítva a hallgatóknak és pályakezdőknek, hogy az AJTK tehetséggondozó programjának keretein belül sajátítsanak el releváns szakmai tapasztalatot.

Transzatlanti kapcsolatok iroda elérhetősége

Dr. Baranyi Tamás Péter

Dr. Baranyi Tamás Péter

Irodavezető
baranyi.tamas@ajtk.hu

Biztonságpolitika iroda

A 2015 nyarán megalakult Biztonságpolitika iroda célja összefogni a Tudásközpont biztonságpolitikával foglalkozó rendezvényeit, illetve az előadásokon, vitaesteken és egyéb szakmai programokon túl intézményi együttműködést kialakítani a biztonságpolitikával foglalkozó nemzetközi központokkal, intézetekkel és oktatási intézményekkel.

Biztonságpolitika iroda elérhetősége

Csepregi Zsolt

Csepregi Zsolt

Irodavezető
csepregi.zsolt@ajtk.hu

Fenntartható fejlődés iroda

A régiókra épülő irodák mellett az Antall József Tudásközpont fontosnak tartja, hogy a fenntartható fejlődés, mint kontinenseken átívelő szemlélet is megjelenjen a nemzetközi és hazai projektek tervezésekor. A fenntartható fejlődés céljai melletti elköteleződés 2013 novemberére vezethető vissza, amikor Magyarország New York-i ENSZ Képviseletével egyeztetve a Tudásközpont egy, a közép-európai régióra koncentráló, fenntartható fejlődés témájú nemzetközi konferencia (SUSCO Budapest) kidolgozásához önálló irodát hozott létre.

Fenntartható fejlődés iroda elérhetősége

Varsányi Cecília

Varsányi Cecília

Irodavezető
varsanyi.cecilia@ajtk.hu

Tehetséggondozás iroda

Az Antall József Tudásközpont rendezvényei és tevékenységei középpontjában a tehetséggondozás áll, hiszen a Tudásközpont az egyetemista és középiskolás korosztály számára nyújt olyan ismeretterjesztő előadásokat és gyakornoki lehetőségeket, amelyekre az egyetemi és középiskolás képzéseik során nem feltétlenül lenne lehetőségük. A gyakornoki programjaink keretében, a brüsszeli, budapesti, pécsi, és győri irodáink fogadják az érdeklődő és fejlődni vágyó hallgatókat, képzéshez kapcsolódó vagy önkéntes gyakornoki munkára.

A középiskolás korosztály számára a 2013 óta működő Szóda Műhely szervez programsorozatokat és tréningeket, amelyek a pályaorientációt és az iskolai közösségi szolgálat hasznos eltöltését segítik elő. A műhellyel egy újfajta oktatási szemléletért dolgozunk, aminek a vélemények megosztása, közös tanulás, tapasztalás és együttműködés az alapja.

A Kreatív Magyar Elme programsorozat fiatal és tehetséges feltalálók, kutatók és találmányaik bemutatását tűzte ki célul. A 2014 ősze óta tartó előadássorozat olyan nagysikerű fejlesztéseket mutatott már be, mint a Leonar3do, Masat-1, Smog-1, Puli Space Technologies, Gömböc, vagy a Rescube Robotics fejlesztései.

Az újfajta, kooperatív szemlélet a modern munkahelyek munkaszervezésében is megjelenik, hiszen a startup cégek működése is hasonló elveken alapulnak, ezért az iroda szoros kapcsolatot tart fenn a hazai és külföldi startup világgal. A think.BDPST konferencia részeként, 2 napos Startup and Innovation Corner és Startup-Meetup eseményeket szervezünk, és kapcsolatban állunk más, hasonló szervezetekkel, amelyek startup támogatással, bemutatással, ezáltal tehetséggondozással is foglalkoznak.

Tehetséggondozás iroda elérhetősége

Félix Debrenti

Félix Debrenti

Acting Head of Talent Management Department
debrenti.felix@ajtk.hu

Könyvkiadási iroda

Az AJTK Könyvműhely gondozásában megjelenő kötetek a politika- és társadalomtudomány iránt érdeklődőknek teszik magyarul is elérhetővé a közelmúlt és napjaink legnagyobb hatású gondolkodóinak és közéleti személyiségeinek üzenetét. Az AJTK könyvkiadási tevékenysége magában foglalja szakmai publikációk megjelentetését, tudományos igényű, elsősorban a biztonságpolitika és a nemzetközi kapcsolatok területén hiánypótló politika- és társadalomtudományi művek közreadását, valamint egyetemi szakkönyvek közzétételét.

Az önéletrajzi sorozatban a hidegháború időszakának emblematikus alakjai (Ronald Reagan, George Bush, Margaret Thatcher és Helmut Kohl) vallanak azokról a sorsfordító évekről és döntésekről, amelyek máig meghatározzák az életünket. Szakkönyvsorozatunk a 21. századi politikai, társadalmi és gazdasági élet meghatározó jelenségeire reagálva a nemzetközi kapcsolatok és a geopolitika, a politikatörténet, a közgazdaságtan és a pszichológia legújabb eredményeit felhasználó írásoknak ad teret.

Könyvkiadási iroda kapcsolat

Gorácz Anikó

Gorácz Anikó

irodavezető
goracz.aniko@ajtk.hu