KÖZÉP-EURÓPA ÉS A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS (KÍNAI NYELVEN)

STEPPER PÉTER (szerk.)

KÖZÉP-EURÓPA ÉS A VISEGRÁDI EGYÜTTMŰKÖDÉS (KÍNAI NYELVEN)

Tankönyvek | 2020

A 2018-ban, az Antall József Tudásközpont gondozásában megjelent Central Europe and the Visegrad Cooperation – Historical and Policy Perspectives című könyv 2020-ban kínai nyelven is kiadásra került.

A Visegrádi Csoport fennállásának közel harminc éve alatt egyre nagyobb befolyásra tett szert Európán belül azáltal, hogy a tagországok demokratikus átalakulása óta a régiós kezdeményezések mozgatórugójaként működik. A kötet célja, hogy hozzáférhetővé tegye a nagyközönség számára azokat a tanulmányokat, amelyek a Visegrádi Csoport történetét, motivációit, belső dinamikáját járják körül.

A szerzők döntéshozók, tudósok és újságírók, akik különböző tudományos és politikai háttérrel rendelkeznek, és egymástól igencsak eltérő szemszögből vizsgálják az együttműködést. Így a kötet hitelesen, közép-európai szemszögből képes bemutatni a térség politikai és társadalmi-gazdasági folyamatait, a 2004-es EU-csatlakozásig vezető utat, a csoport külkapcsolatait, valamint szerepét a kortárs európai politikában.

 

A könyv a V4 stratégiai projekt, a Közép-Európa és a Visegrádi Együttműködés meghatározása keretében történt a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával.