NYUGTALAN HATÁRVIDÉK

JAKUB J. GRYGIEL, A. WESS MITCHELL

NYUGTALAN HATÁRVIDÉK

Szakkönyvek | 2018

AJTK KÖNYVAJÁNLÓ
JAKUB J. GRYGIEL, A. WESS MITCHELL: NYUGTALAN HATÁRVIDÉK

Készítette: Csepregi Zsolt, a Tudásközpont nemzetközi igazgatóhelyettese

A világrend átalakulása bevett fordulattá vált a nemzetközi kapcsolatokról szóló elemzésekben, a zsurnalizmus világától a legmagasabb politikai és akadémiai körökig. Abban mindenki egyetért, hogy a nagyhatalmak közötti viszony gyökeres változáson megy keresztül, azonban annak természetében közel sincs megegyezés a szakértők között. Az Egyesült Államok és Kína, illetve az előbbi Oroszországhoz fűződő viszonya márpedig korunk legfontosabb kérdése, amiben ha nem is egyetértés, de legalább közös elemzési keret szükségeltetik. Ezeken a nagyhatalmi viszonyokon múlik a globális biztonság, ideértve a nukleáris háború veszélyét, a nemzetközi gazdaság és így társadalmaink prosperálása.

Magyar szempontból a nagyhatalmi keret meghatározza, hogy milyen szerep hárul ránk, a középhatalmakra, a közép-európai államoktól át egészen Japánig. A nagyhatalmi versengés megértése azonban szisztematikus, kíméletlenül realista vizsgálatot igényel. Éppen emiatt kiemelkedő Jakub J. Grygiel és A. Wess Mitchell 2017-ben az Antall József Tudásközpont gondozásában megjelent műve, amely a szerzőpáros akadémiai elemzői tudását egyesíti a külpolitikai adminisztrációban szerzett tapasztalatukkal.

Mindkét szerző a könyv megírását követően a Trump kormányzatban vállalt fontos szerepet, Grygiel az amerikai külügyminiszter melletti vezető tanácsadóként, Mitchell pedig európai és eurázsiai ügyekért felelős helyettes államtitkárként. Száraz intellektuális ujjgyakorlat helyett egy pontos elemzési keretet kapunk a világban zajló folyamatok megértéséhez, egy olyan mentális térképet, amelyen a mindennapokban zajlódó külpolitikai hírek rendszerbe helyezhetőek, megvilágítja az Amerikai Egyesült Államok előtt álló kihívásokat és kirajzolja Közép-Kelet-Európa és így hazánk helyét a globális geopolitikai folyamatokban.

A mű kulcsszava, alátámasztó logikája a geopolitika, annak minden megállapítását a világ földrajzi adottságainak szenvtelen számbavétele adja. Az eurázsiai világsziget és az Egyesült Államoknak otthont adó amerikai kontinensek egymáshoz viszonyított helyzete a szerzőpáros szerint egyetlen sikeres opciót kínál Washington számára, mégpedig az Obama kormányzat alatt meggyengült amerikai szövetségesi rendszer hatékony megerősítését és a bizalom helyreállítását a hagyományos partnerekben.

Grygiel és Mitchell három revizionista hatalmat azonosít a világban, amelyek aláássák a globális békét és biztonságot, nevezetesen Kínát, Oroszországot és Iránt. Elemzésükből így három front, három „nyugtalan határvidék” rajzolódik ki, amelyek mentén Amerikának új életet kell lehelnie partnerségeibe. Ezek a fókuszterületek Közép-Kelet-Európa, a Közel-Kelet és a Távol-Kelet, azaz az eurázsiai peremvidék.

A szerzőpáros elemzése nem túlzó vagy szenzációhajhász, nem vélik úgy, hogy Amerika elsősége belátható idén belül megkérdőjelezhető, se nem általánosító. A mű fő érdeme, a három frontvonal egyenként, aprólékos, de a részletekben nem elvesző elemzése. A szerzők a lokális revizionizmus veszélyeire hívják fel a figyelmet, a régiószintű elemzések azonban összeállnak egy teljes, globális képpé, így adva átfogó keretet a világ folyamatainak megértéséhez washingtoni, republikánus szemszögből. A mű érthető nyelvezete, világos gondolatmenete lehetővé teszi, hogy az egyetemista hallgatóktól kezdve a kül- és biztonságpolitikával napi szinten foglalkozó szakértői olvasók számára is egyszerre érdekfeszítő olvasmányt és használható elemzési keretet nyújtson.

Mi sem bizonyítja jobban a szerzőpáros által leírtak fontosságát, mint hogy az elmúlt három esztendőben mennyi minden valósult meg a javaslataikból: Amerika biztonsági szerepének megerősítése a Lengyelországtól Romániáig Magyarországot magába foglaló határvidéken, Szaúd-Arábia és Izrael diplomáciai közeledése és az ázsiai-pacifikus szövetségi rendszerben történő gyakorlati lépések. Grygiel és Mitchell elemzése így nem csupán a jelenlegi folyamatok megértésének ad keretet, de az Amerikára és az idén megválasztandó régi-új elnökre váró döntések súlyában is eligazít és érdekfeszítő beszélgetésekhez ad muníciót a világpolitika legátfogóbb kérdései iránt érdeklődő olvasó számára.