VILÁGPOLITIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

JOHN BAYLIS, STEVE SMITH, PATRICIA OWENS

VILÁGPOLITIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

Tankönyvek | 2021

A Világpolitika és globalizáció számos kiadást megért alapmű, a nemzetközi kapcsolatok diszciplínájának méltán legnépszerűbb bevezető tankönyve, mely most végre magyarul is elérhető a hazai közönség számára. A könyv célja többrétű: áttekintést nyújtani globalizált korunk világpolitikájáról, valamint tudományos alapossággal, mégis közérthetően megismertetni a nemzetközi politika kulcsfogalmait és alapvető kérdéseit. Az egyes fejezetek szerzői a téma elismert szakértői, akik a történelmi-elméleti megalapozottságon túl arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy a legújabb nemzetközi fejleményeken keresztül mutassák be, hogyan valósul meg az elmélet a gyakorlatban. Az aktuális példák mellett hatvanhat, részletesen elemzett esettanulmányban köszönnek vissza a tárgyalt gondolatok, koncepciók és folyamatok a világpolitika színteréről. A Világpolitika és globalizáció tankönyv, s a lehető legjobb értelemben tanít: készen kapott válaszok helyett önálló gondolkodásra, véleményalkotásra ösztönzi az olvasót érvek és ellenérvek ütköztetésével, valamint az olvasottak továbbgondolására inspiráló kérdéssorokkal. Kihagyhatatlan a nemzetközi kapcsolatok tudományterületével foglalkozó egyetemi hallgatók számára, de tanulságokkal szolgálhat mindazok részére is, akik a társadalomtudományok iránt érdeklődnek, vagy csak szeretnének pontosabb képet kapni arról, mit is jelent valójában a globalizáció napjainkban szinte közhelyszámba menő fogalma.