Hogyan választják az ENSZ-főtitkárt?

Hogyan választják az ENSZ-főtitkárt?

Mendly Dorottya | 2017 | 2017E01

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az ENSZ-főtitkár választásának átláthatóbbá és hozzáférhetőbbé tétele terén eddig elért eredményeket, és az azokat lehetővé tevő hosszabb folyamatokat. Az intézményi-eljárási háttér áttekintését kiegészíti a kapcsolódó forrásdokumentumok, illetve a legfontosabb események és következményeik vizsgálata. Cél ezen túlmenően az is, hogy mindennek ismeretében értékeljük a 2016-os kampányt, kitérve a kampánycélok elérésének esélyeire, a jelöltek bemutatására, valamint a választási folyamat eredményeire, végül pedig a civil szféra szerepére a változás „kieszközlésében.”