Fókuszban: Izrael

Fókuszban: Izrael

Kégler Ádám | Csepregi Zsolt | 2017

2017/1

Az Antall József Tudásközpont Fókuszban kiadványsorozatát, mely a globális hatalmi rend legnagyobb hatású országait mutatja be, egy kisméretű, ám nemzetközi szinten annál fontosabb állammal folytatjuk. Izrael a nemzetközi média egyik leggyakrabban tárgyalt országa, mind pozitív, mind negatív összefüggésben,
legyen szó innovációról, gazdaságról, fegyveres konfliktusokról, társadalmi egyenlőségről vagy éppen annak hiányáról. A Közel-Kelet regionális nagyhatalmai közül Izrael rendelkezik a legkisebb területtel, emellett azonban a térség legütőképesebb hadseregét is magáénak tudhatja. A zsidó állam által követett politika, és az ország sorsa alapvetően meghatározza az Európa számára egyre inkább potenciális veszélyforrássá váló dél-keleti szomszédság stabilitását. Az elmúlt közel hetven évben a fiatal zsidó állam innovációs, tudományos és gazdasági
nagyhatalommá lépett elő, hamarosan pedig az energiahordozók területén is jelentős nemzetközi szereplővé válik. Mindezen kérdések, melyeket a kötetben lényegre törően kifejtünk, nélkülözhetetlen ismeretanyagot jelentenek a külpolitika iránt érdeklődő magyar olvasóközönség számára. Bízunk abban, hogy a kiadvány hozzájárul Izrael és Magyarország kapcsolatainak kölcsönösen előnyös fejlődéséhez..

A hidegháború utáni korszakot lezáró, átalakulóban lévő világrendről szóló diskurzusban rendszerint a megelőző korokban meghatározó erőforrásokban gazdag felemelkedő államokat tárgyaljuk, Kínát, Oroszországot, Indiát, míg aggódva szemléljük a Nyugat elbizonytalanodását, Japán demográfiai és gazdasági válságát. A terület, népesség és természeti erőforrások jelentősége azonban folyamatosan csökken, a globális relevancia legfontosabb forrása a technológia. Izrael jelentősége az átalakuló világrendben éppen ezért rejtettebb, de nem kevésbé fontos a XXI. század globális hatalmi viszonyainak előrejelzése szempontjából. A technológiai haladás
élcsapatában elhelyezkedő, fiatal és dinamikus zsidó államnak gazdasági, katonai erejéből és nem utolsósorban földrajzi elhelyezkedéséből kifolyólag a Föld legbefolyásosabb államai között van a helye. Egy olyan korszakban, melyben a Közel-Kelet térségére jellemzően biztonsági kihívások forrásaként tekintünk Európából, azonosítanunk kell azon államokat, amelyekben létezik a potenciál, hogy a regionális együttműködés, és így a stabilitás fő faktoraivá váljanak. A Fókuszban sorozat ezen száma az Izraelt mozgató összefüggésekre kíván rámutatni, hozzájárulva a hazai külpolitikai diskurzus elmélyítéséhez, egyben bátorítva az Olvasót, hogy személyesen
győződjön meg a leírtak igazságtartalmáról, hiszen Izrael sosem volt elérhetőbb távolságra Magyarországtól, mint napjainkban.