Braun András

Braun András

Nemzetközi kapcsolatok referens
  braun.andras@ajtk.hu

Politológus, 2017 szeptemberétől az Antall József Tudásközpont brüsszeli irodájának munkatársa. 2014 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. 2017-ben csatlakozott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Európaizáció a Balkánon, Ludovika Kutatócsoporthoz. Kutatási területe a Nyugat-Balkán európai uniós integrációja.