Kocsev Bence

Kocsev Bence

Irodavezető
  kocsev.bence@ajtk.hu

Tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) történelem szakán végezte. 2016 óta a Lipcsei Egyetem és az ELTE doktorandusza. 2016 és 2019 között a Lipcsei Egyetemen működő „Sonderforschungsbereich 1199” elnevezésű kutatási projekt munkatársa. Fő kutatási területe a hidegháború története, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 20. századi története, illetve Közép-Európa gazdaságtörténete a 20. század második felében.

Central Europe Goes Global

Central Europe Goes Global

Néhány szempont Közép-Európa globális térségként való vizsgálatához

Legkésőbb az úgynevezett „térbeli fordulat” (spatial turn) óta jól ismert alapvetés, hogy akárcsak a többi territorializációs forma, úgy a régiók is konstrukciók: heurisztikus eszközök, amelyek különféle politikai intenciók eredményei, s amelyek valamilyen szempontok alapján egy globális rendet, s az abban való erőviszonyokat hivatottak meghatározni, egyúttal az abban való eligazodást segíteni. Következésképpen a régiókról alkotott képet nagyban befolyásolja a földrajzi helyzet, a történelemi korszak, illetve azok a szempontok, ambíciók és pozíciók, amelyek alapján szemlélődünk.

Bővebben