Pálmai Zsolt

Pálmai Zsolt

Nemzetközi kapcsolatok referens
  palmai.zsolt@ajtk.hu

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Amerikanisztika és Angol szakán végezte tanulmányait, majd ugyanott több félévet tanított, mint PhD hallgató. Az Antall József Tudásközpont Transzatlanti Kapcsolatok Referense, fő kutatási területe az Egyesült Államok belpolitikája és politikai kultúrája. Emellett fordítóként is dolgozik, többek között Robert Kagan az AJTK gondozásában megjelent "The World America Made" c. könyvének magyar fordításáért felelt.

Amerika hangja: Donald Trump és a külkereskedelem

Amerika hangja: Donald Trump és a külkereskedelem

A tanulmány a kül- és szabadkereskedelem kérdéseinek szerepét és jelentőségét vizsgálja a 2016-os Trump elnökválasztási kampány vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy miért válhatott az elnökjelölt ellenséges retorikája hatásos eszközzé egy olyan népesség megnyerésében, amely többségében látszólag kedvezően gondolkodik a szabadkereskedelmi egyezményekről. Közvélemény-kutatási adatok vizsgálata segítségével a szerző bemutatja, hogy Trump a területtel kapcsolatos általános véleményeknek gyakorta ellentmondó, a kérdéses egyezmények vélt vagy valós részleteit érintő érzelmekre való alapozással sikeresen szólított meg hagyományosan a Demokrata Párthoz húzó rétegeket a megválasztását végül lehetővé tevő kulcsállamokban.

Bővebben
Antitrust Action against Facebook

Antitrust Action against Facebook

Desirable, Sufficient, Realistic?

Perhaps nothing complicates tackling the numerous issues with Facebook more than the fact that it is a free service. A simple thought experiment raises a series of questions that illuminate the complexity of the situation: imagine of the company were to charge a dollar for a month of use. Would that near-negligible but at least concrete monthly fee drastically change the way we approach the social media behemoth in terms of our expectations regarding, for example, data privacy, and the general value of the service that we expect to be provided in exchange for our money?

Bővebben
Global Demographic Outlook 2020 – Demographic Perspectives from the Antall József Knowledge Centre Research Team

Global Demographic Outlook 2020 – Demographic Perspectives from the Antall József Knowledge Centre Research Team

Bővebben
The 2020 US Elections—Some Solid Ground in a Shifting Landscape

The 2020 US Elections—Some Solid Ground in a Shifting Landscape

Bővebben
The Grand Too Ole Party

The Grand Too Ole Party

It has become somewhat of an axiom in US political discourse that the Republican Party has a young people problem. With young generations seemingly much more liberal and left-leaning than their predecessors, American conservativism and the party that has acted as its standard-bearer are faced with a historical challenge and dilemma.

Bővebben
Globális demográfiai kilátások 2020

Globális demográfiai kilátások 2020

Demográfiai perspektívák

Az elmúlt évtizedekben a világ népességének példátlan növekedését tapasztalhattuk meg. Míg 1974-ben bolygónk lélekszáma 4 milliárd, 1999-ben 6 milliárd, idén pedig 7,8 milliárd főtt tett ki, addig a közeljövőben a globális népesség meg fogja haladni a 8 milliárd főt. Ez a gyors növekedés a kevésbé fejlett nemzeteket fogja leginkább érinteni; ezzel szemben a gazdaságilag fejlett államokban világszerte – kölcsönösen összehangolt trendek miatt – a népesség rohamos csökkenése lesz tapasztalható.

Bővebben