Turan Bekir

Turan Bekir

gyakornok

Bekir Turan az Eskişehir Osmangazi Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán végezte egyetemi tanulmányait, jelenleg az Isztambul Şehir Egyetemen Politikatudomány és nemzetközi kapcsolatok szakán végzős hallgató. 2019 szeptembere óta Erasmus gyakornokként dolgozik az Antall József Tudásközpontban, továbbá a SOLIYA Connect Programban képzési segéd. Végzős tanulmányai során tanári asszisztensként és összekötő tisztviselőként dolgozott a Modern Török Tanulmányok Központjában. Érdeklődési területei elsősorban a Nyugat-Balkán európaizálódását, a balkáni török külpolitikát, az EU és Balkán kapcsolatait, illetve a civil szervezeteit érintik.