Könyvbemutató - Henry Kissinger: Fehér házi éveim

Könyvbemutató - Henry Kissinger: Fehér házi éveim

| Könyvbemutatók

, 16:30 | Széchenyi István Egyetem, Menedzsment Campus | Győr, Egyetem tér 1.

„Könyvem óhatatlanul az én szemüvegemen keresztül látott és látta­tott történelem – annak leírása, amit én láttam, gondoltam és tettem…”

Így vall Henry Kissinger arról az emlékiratról, amelynek három kötete beiktatásától kezdődően dolgozza fel a Nixon-kormány nemzetbizton­sági, külügyi, diplomáciai mindennapjait, stratégiáit egészen a vietná­mi békekötésig. Mindezek hátterében végig ott munkálnak a belföldi történések, hivatali harcok, amelyeket a szerző úgy képes felvillantani, hogy az adott időszak – természetesen a fenti idézet alapján – saját szemüvegén keresztül látott teljességét ábrázolja.

Az Antall József Tudásközpont Könyvműhelye által kiadott, magyarul három kötetben megjelenő Fehér házi éveim győri bemutatójára május 9-én kerül sor a Széchenyi István Egyetemen.

A program ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött! 

A beszélgetés résztvevői:

  • Dr. Stumpf István, alkotmánybíró, egyetemi tanár
  • Dr. Grúber Károly, főosztályvezető, Közös Kül- és Biztonságpolitikai Főosztály, KKM
  • Moderátor: Dr. Baranyi Tamás Péter, kutatási vezető, Antall József Tudásközpont

-----

Henry Kissinger 1923. május 27-én a bajoror­szági Fürthben született, családja 1938-ban New Yorkba emigrált. Több mint tíz éve tanított a Harvard Egyetemen, amikor felké­rést kapott, hogy legyen nemzetbiztonsági tanácsadó Richard Nixon mellett. Elvállalta a feladatot, és ezzel – ebben a szerepében, majd ké­sőbb külügyminiszterként is – megosztó alakja óriási hatást gyakorolt mind az Amerikai Egyesült Államok, mind az egész világ történelmére. Memoárja izgalmas, lebilincselő olvasmány, ez a nagy formátumú em­ber nemcsak politikusként, hanem íróként is jelentőset alkotott.

Emlékirata hatalmas anyag, amely eredetileg White House Years, Years of Upheaval és Years of Renewal címen jelent meg. Az első könyv, a White House Years magyar fordítását az Antall József Tudásközpont Könyvműhelye adta ki. Várunk téged is sok szeretettel a győri könyvbemutatón!

 

Szemelvények a műből

„Csakhogy minden újonnan hivatalba lépő kormány ígéretei olyanok, mint falevelek egy háborgó tengeren. Nincs az a megválasztott elnök vagy tanácsadó, akinek fogalma le­het arról, hogy milyen partokra sodorhatja a szorító határidők, a homályos információk, a komplex választási kényszerek és a sokféle nyomás vihara, amely egy nagy nemzet min­den vezetőjét utoléri.”

 „…annak az embernek zárkózottan udvari­as modorában üdvözölt, akinek felsőbbren­dűsége olyannyira magától értetődő, hogy nem csorbíthatja méltatlan módon a le- ereszkedéshez közelítő udvariasság meg­nyilvánulásával. Nevetett a vicceimen, időn­ként harsányan, időnként pedig az olyan ember türelmetlenségével, akinek fontos dol­ga van, de az effajta jelentéktelenségek kés­leltetik. Pontosan tudta, hogy mit akar; nem azért szenvedett a börtönben tíz éven át, és harcolt végig háborúkat húsz éven keresztül, hogy most hagyja magát elbűvölni attól, amit egy kapitalista alak kellemnek képzel.”

 „Az államférfiak ritkán találják magukat olyan történelmi környezetben, amelyben a csillagok együttállása ennyire kedvező; úgy hittem, hogy megkaptuk a lehetőséget az események alakítására, egy új világ építésé­re, hogy jó irányba tereljük az amerikai nép és az egész emberiség energiáját és álmait. Ab­ban szinte bizonyos voltam, hogy az egész négy évre szóló vállalkozásban nem tudok majd részt venni; azt terveztem, hogy a béke megszilárdulása után távozom – talán még annak az évnek a végén. Hálás voltam a lehe­tőségért, és élveztem, hogy közreműködhet­tem a terep előkészítésében.”