9/11 és az afganisztáni terrorellenes háború húsz év távlatából

9/11 és az afganisztáni terrorellenes háború húsz év távlatából

Globális kapcsolatok iroda | Kül- és biztonságpolitika

A Kül- és Biztonságpolitika Első Kézből című eseménysorozat részeként 2021. szeptember 9-én került megrendezésre az Antall József Tudásközpont szervezésében a 9/11 és az afganisztáni terrorellenes háború húsz év távlatából” című online panelbeszélgetés. Az esemény meghívott szakértői Dr. Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója és a Károli Gáspár Református Egyetem docense, Dr. Marton Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, valamint Baumann Zsófia, a hágai Asser Intézet kutatója, míg a moderátor szerepét Szilvási Simon, az Antall József Tudásközpont nemzetközi kapcsolatok referense töltötte be.

A panelbeszélgetés a következő kérdésre kereste a választ: 2001. szeptember 11-ei terrortámadások óta hogyan alakult a nemzetközi terrorellenes háború és milyen hatással lesz az afganisztáni amerikai kivonulás a térség terrorszervezeteire? A program elején röviden bemutatásra került a 2001. szeptember 11-ei Egyesült Államok elleni terrorcselekmény, illetve az amerikai-afgán kapcsolatok a támadás előtt. Az eszmecsere ezt követően a terrorellenes háború jelenségére tért ki: a meghívott szakértők szerint az Amerikai Egyesült Államok afganisztáni beavatkozása 2003-ig nem keltett ellenszenvet az arab világban, azonban az iraki háború megindítása egy új helyzetet eredményezett. Ezzel összefüggésben a meghívott szakértők kifejtették álláspontjukat arról, hogy Afganisztán helyi, belső viszonyai komplex struktúrát alkotnak. A beszélgetés további témáit illetően Wagner Péter hangsúlyozta, hogy az afgán nemzetépítés az amerikai jelenlét húsz évének csak a harmadát tette ki, és az Egyesült Államok igyekezett ennek költségeit jelentősen redukálni, sikerességét is aláásta. A katonai kivonulás első említése már a Barack Obama idején felvetődött azonban a Trump-adminisztráció alatt öltött végleges formát. A szakértők ezt követően arra a témakörre is kitértek, miszerint visszatérhet-e az al-Káida az országba. Baumannn Zsófia elmondta, hogy nemcsupán a terrorszervezeteken múlik, hanem a Tálibokon is, ugyanis, ha az új kormány nemzetközi elismertséget kíván eléri, illetve amennyiben humanitárius segítséget vennének igénybe, akkor a terrorszervezeteket nem támogathatják. Szerinte inkább az Iszlám Állam khorasani ága jelenthet veszélyt, azonban mivel ideológiai különbség van a Tálibok és az ISIS-K szervezete között, így csekély a valószínűsége, hogy a 1990-es évekhez hasonló szövetség jöjjön létre a Tálibokkal. Marton Péter hozzátette, Afganisztán katasztrófaközeli állapotban van gazdaságilag, külföldi erőforrásokon és segélyezésen alapult a működése, így számos olyan korábbi bevételtől estek el, mint például az országban levő nyugati NGO-k vallási jellegű adóztatása. Az előadás záró részében a meghívott szakértők említést tettek arról is, hogy a Kínai Népköztársaság és az Orosz Föderáció térnyerése kevésbé számottevő Afganisztánban. Az esemény a nézők kérdéseinek megválaszolásával zárult.

Az esemény a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

Globális kapcsolatok iroda