Budapesti iroda - központi iroda

Az Antall József Tudásközpont tízéves fennállása alatt számos rendezvénysorozatot és konferenciát hívott életre, amelyek egyaránt szólnak a felsőoktatásban tanulóknak, valamint a hazai és nemzetközi szakmai közönségnek. A tehetséggondozás mint antalli gondolat és a különböző tudományterületeken megvalósuló hiánypótlás a Tudásközpont szakmai tevékenységének alapvetései. A budapesti székhelyű AJTK egy think tank szervezet, amely olyan nemzeti, regionális és nemzetközi viszonylatban releváns témákban végez kutatási tevékenységet, mint a Visegrádi Együttműködés, az USA és Kína jövőbeni szerepe, a Közel- Kelet, a biztonságpolitika, a fenntartható fejlődés, valamint a technológiai és társadalmi innováció.

A három nemzetközi irodára (EU-V4, Transzatlanti kapcsolatok, Ázsiai és afrikai kapcsolatok), három tematikus irodára (Biztonságpolitikai iroda, Fenntartható fejlődés iroda, Tehetséggondozás iroda), a két hazai egyetemi városban, Pécsett és Győrött létrehozott, valamint a 2015-ben megalapított brüsszeli irodára épülő munka legfőbb célja az országon belüli és országok közötti intézményi kapcsolatok bővítése, valamint a szakmai együttműködések elmélyítése nemzetközi konferenciák, workshopok, közös kutatások és előadás-sorozatok révén.

Az AJTK Könyvműhely gondozásában megjelenő kötetek a politika- és társadalomtudomány iránt érdeklődőknek teszik magyarul is elérhetővé a közelmúlt és napjaink legnagyobb hatású gondolkodóinak és közéleti személyiségeinek üzenetét. Az AJTK könyvkiadási tevékenysége magában foglalja szakmai publikációk megjelentetését, tudományos igényű, elsősorban a biztonságpolitika és a nemzetközi kapcsolatok területén hiánypótló politika- és társadalomtudományi művek közreadását, valamint egyetemi szakkönyvek közzétételét.

Az önéletrajzi sorozatban a hidegháború időszakának emblematikus alakjai (Ronald Reagan, George Bush, Margaret Thatcher és Helmut Kohl) vallanak azokról a sorsfordító évekről és döntésekről, amelyek máig meghatározzák az életünket. Szakkönyvsorozatunk a 21. századi politikai, társadalmi és gazdasági élet meghatározó jelenségeire reagálva a nemzetközi kapcsolatok és a geopolitika, a politikatörténet, a közgazdaságtan és a pszichológia legújabb eredményeit felhasználó írásoknak ad teret.

Vezetőség

Antall Péter

Antall Péter

igazgató
Antall-Horváth Veronika

Antall-Horváth Veronika

igazgatóhelyettes
horvath.veronika@ajtk.hu
Csepregi Zsolt

Csepregi Zsolt

nemzetközi igazgató-helyettes
csepregi.zsolt@ajtk.hu

Brüsszel

Az Antall József Tudásközpont brüsszeli irodája névadójának, Magyarország első demokratikusan választott miniszterelnökének politikai, gazdasági és kulturális filozófiáját képviseli. Az iroda célja Antall József küldetésének folytatása, akit Magyarországról és Magyarország Európában elfoglalt helyéről alkotott jövőképe tett figyelemre méltó vezetővé. A Visegrádi Együttműködés kezdeményezése mellett ő indította a tárgyalásokat az Európai Unióval is, mikor Magyarország elnyerte teljes függetlenségét. 1990. július 18-án, a NATO brüsszeli központjába tett első látogatása során lefektette azokat az alapokat, amelyek Magyarország NATO-hoz való csatlakozáshoz vezetettek, 1991. december 16-án pedig aláírta az együttműködési szerződést az Európai Közösségekkel.
Az iroda ezt az Európa-párti és Transzatlanti-párti szellemiséget, valamint a demokráciába, a szabadságba és az állampolgári jogokba vetett hitet kívánja megőrizni, az egykori miniszterelnökhöz hasonlóan fontosnak tartva a történelmi tanulságok figyelembevételét és a jövőbeni fejlődés támogatását.
A brüsszeli képviselet létrehozásával lehetőség nyílt rá, hogy a Tudásközpont a régiós kereteken túllépve, európai szinten is képviselje az antalli hagyományt és értékeket. A képviselet küldetése tehát, hogy az EU politikai, gazdasági, és szociális napirendjét elemezve összekösse a magyar vezetőket lehetséges nemzetközi partnerekkel, és interkulturális párbeszédet hozzon létre mind az ismert szakértők, mind a fiatalok között.
A brüsszeli iroda kiemelt témái a következők: biztonság- és külpolitika, Visegrádi Négyek együttműködése, energia, fenntartható fejlődés, Okos Városok (Smart Cities), jó kormányzás, ipar 4.0, Dolgok Internete (Internet of Things), lokális kérdések a globalizált világban, történelmi- kulturális kérdések, vallások közti párbeszéd, oktatás. A képviselet a saját rendezvényei (konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok, kerekasztal beszélgetések és egy nyári egyetem) mellett az Antall Klub, az európai tudás központjának titkársági feladatait is ellátja.

Brüsszeli Képviselet elérhetősége:

Dr. Hamar Balázs

Dr. Hamar Balázs

Brüsszeli képviseleti iroda vezetője; igazgatóhelyettes
hamar.balazs@ajtk.hu

Pécsi iroda

Az Antall József Tudásközpont alapításakor az intézet távlati tervei közt szerepelt, hogy névadójának örökségét, illetve azokat az értékeket, amelyeket ennek jegyében képvisel, ne csak Budapesten jelenítse meg, hanem minél több vidéki egyetemi nagyvárosban is. A sort a pécsi iroda nyitotta 2013 júliusában. A Pécsi Tudományegyetem az ország legrégebbi és egyik legnagyobb felsőoktatási intézményeként azóta kiváló közege lett az AJTK rendezvényeinek, tehetséggondozó programjának. Az intézet célja továbbra is, hogy az egyetemmel együttműködve közös projektek révén színesítse annak tudományos és közösségi életét, valamint minél több pécsi hallgatónak biztosítson tapasztalatszerzési lehetőséget azáltal, hogy a Tudásközpontnál töltött szakmai gyakorlatukkal bekapcsolódhatnak a központ munkájába.

Az AJTK pécsi irodája félévente megújuló tematikus rendezvénysorozatokkal készül, amelyeket mindig kiegészít egy-két hallgatói workshop, így a szakmai programok az egész szemesztert hétről hétre végigkísérik. Ennek nyomán az elmúlt hat évben 81 rendezvényen összesen 144 szakmai előadó tartott közel ötezer látogatónak előadást Pécsett.

Az AJTK pécsi irodája megnyitása óta kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az intézet gondozásában megjelenő legjelentősebb társadalomtudományi műveknek legyen önálló könyvbemutatója a baranyai megyeszékhelyen is. Ennek szellemében – a féléveket jellemző rendezvény-sorozatok mellett – minden szemeszterben sor kerül legalább egy könyvbemutatóra is: ezek remek alkalmak arra, hogy a meghívott szakértők (mint például Dr. Fischer Ferenc történész, Dr. Bárdi László orientalista, Dr. Salát Gergely sinológus, Dr. Gyarmati György történész, Mráz Ágoston Sámuel és Kiszelly Zoltán politológusok) egy-egy kötetlen pódiumbeszélgetés keretében alaposabban megvitassák e művek tartalmát, és kedvet csináljanak az olvasásukhoz. Ma már szinte hagyomány, hogy a könyvbemutatók ajándékkötetek sorsolásával zárulnak: az Antall József Tudásközpont a rendezvények biztosításán, és a gyakornoki programon túl azzal is igyekszik támogatni az egyetemi hallgatókat, hogy alkalomról alkalomra néhány szerencsés diáknak ingyenesen biztosítja az új kötet egy-egy példányát.

Pécsi iroda elérhetősége

Debrenti Félix

Debrenti Félix

megbízott irodavezető
debrenti.felix@ajtk.hu

Győri iroda

Az Antall József Tudásközpont Győri Irodája – a Széchenyi István Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján – 2016 szeptemberében nyílt meg. Az iroda célja, hogy az Egyetemmel közösen szervezett rendezvények által gazdagítsa annak tudományos és ismeretterjesztő profilját, a hallgatói közösségi életet, illetve programjaival és projektjeivel megszólítsa a politika- és társadalomtudományok iránt érdeklődő helyi értelmiséget, valamint a magánszektor képviselőit. Gyakornoki program a Győri Iroda mellett is működik, amely révén helyi hallgatók is megismerhetik és részt vehetnek a Tudásközpont munkájában.

Győri iroda elérhetősége

Debrenti Félix

Debrenti Félix

Megbízott irodavezető
debrenti.felix@ajtk.hu