Budapesti iroda - központi iroda

Az Antall József Tudásközpont tízéves fennállása alatt számos rendezvénysorozatot és konferenciát hívott életre, amelyek egyaránt szólnak a felsőoktatásban tanulóknak, valamint a hazai és nemzetközi szakmai közönségnek. A tehetséggondozás mint antalli gondolat és a különböző tudományterületeken megvalósuló hiánypótlás a Tudásközpont szakmai tevékenységének alapvetései. A budapesti székhelyű AJTK egy külpolitikai think tank szervezet, amely olyan témákban végez kutatási tevékenységet, mint a Visegrádi Együttműködés, az EU, USA és Kína jövőbeni szerepe, a Közel- és Távol-Kelet viszonyai, a biztonságpolitika, valamint a technológiai és társadalmi innováció.

A két nemzetközi irodára (európai és globális kapcsolatok), és egy tematikus irodára (tehetséggondozás és innováció), egy hazai egyetemi városban, Győrött létrehozott, valamint a 2015-ben megalapított brüsszeli képviseletre épülő munka legfőbb célja az országon belüli és országok közötti intézményi kapcsolatok bővítése, valamint a szakmai együttműködések elmélyítése nemzetközi konferenciák, workshopok, közös kutatások és előadás-sorozatok révén.

Az AJTK Könyvműhely gondozásában megjelenő kötetek a politika- és társadalomtudományok iránt érdeklődőknek teszik magyarul is elérhetővé a közelmúlt és napjaink legnagyobb hatású gondolkodóinak és közéleti személyiségeinek üzenetét. Az AJTK könyvkiadási tevékenysége magában foglalja szakmai publikációk megjelentetését, tudományos igényű, elsősorban a biztonságpolitika és a nemzetközi kapcsolatok területén hiánypótló művek közreadását, valamint egyetemi szakkönyvek szerkesztését és kiadását.

Az önéletrajzi sorozatban a hidegháború utolsó szakaszának emblematikus alakjai (Ronald Reagan, George Bush, Margaret Thatcher és Helmut Kohl) vallanak azokról a sorsfordító évekről és döntésekről, amelyek máig meghatározzák az életünket. Szakkönyvsorozatunk a 21. századi politikai, társadalmi és gazdasági élet meghatározó jelenségeire reagálva a nemzetközi kapcsolatok és a geopolitika, a politikatörténet, a közgazdaságtan és a pszichológia legújabb eredményeit felhasználó írásoknak ad teret.

Vezetőség

Antall-Horváth Veronika

Antall-Horváth Veronika

igazgató
horvath.veronika@ajtk.hu
Csepregi Zsolt

Csepregi Zsolt

nemzetközi igazgató
csepregi.zsolt@ajtk.hu

Brüsszeli képviselet

Az Antall József Tudásközpont brüsszeli képviselete névadójának, Magyarország első demokratikusan választott miniszterelnökének politikai, gazdasági és kulturális filozófiáját képviseli. Az iroda célja Antall József küldetésének folytatása, akit Magyarországról és Magyarország Európában elfoglalt helyéről alkotott jövőképe tett figyelemre méltó vezetővé. A Visegrádi Együttműködés kezdeményezése mellett ő indította a tárgyalásokat az Európai Unióval is, mikor Magyarország elnyerte teljes függetlenségét. 1990. július 18-án, a NATO brüsszeli központjába tett első látogatása során lefektette azokat az alapokat, amelyek Magyarország NATO-hoz való csatlakozáshoz vezetettek, 1991. december 16-án pedig aláírta az együttműködési szerződést az Európai Közösségekkel. 

A képviselet ezt az Európa-párti és Transzatlanti-párti szellemiséget, valamint a demokráciába, a szabadságba és az állampolgári jogokba vetett hitet kívánja megőrizni, az egykori miniszterelnökhöz hasonlóan fontosnak tartva a történelmi tanulságok figyelembevételét és a jövőbeni fejlődés támogatását.

A brüsszeli képviselet létrehozásával lehetőség nyílt rá, hogy a Tudásközpont a régiós kereteken túllépve, európai szinten is képviselje az antalli hagyományt és értékeket. A képviselet küldetése tehát, hogy az EU politikai, gazdasági és szociális napirendjét elemezve, összekösse a magyar vezetőket lehetséges nemzetközi partnerekkel, és interkulturális párbeszédet hozzon létre mind az ismert szakértők, mind a fiatalok között.

A brüsszeli képviselet kiemelt témái a következők: biztonság- és külpolitika, Visegrádi négyek együttműködése, energia, fenntartható fejlődés, Okos Városok (Smart Cities), jó kormányzás, ipar 4.0, Dolgok Internete (Internet of Things), lokális kérdések a globalizált világban, történelmi- és kulturális kérdések, vallások közti párbeszéd, oktatás. A képviselet a saját rendezvényei (konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok, kerekasztal beszélgetések és egy nyári egyetem) mellett az Antall Klub, az európai tudás központjának titkársági feladatait is ellátja.

Brüsszeli képviselet elérhetősége

Dr. Hamar Balázs

Dr. Hamar Balázs

Brüsszeli képviseleti iroda vezetője; igazgatóhelyettes
hamar.balazs@ajtk.hu

Győri iroda

Az Antall József Tudásközpont győri irodája – a Széchenyi István Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján – 2016 szeptemberében nyílt meg. Az iroda elsődleges célja, hogy az Egyetem különböző szervezeti egységeivel közösen szervezett rendezvények (konferenciák, workshopok, szakmai fórumok, beszélgetések) által gazdagítsa annak tudományos és ismeretterjesztő profilját, a hallgatói közösségi életet, továbbá hogy kezdeményezze és elősegítse az iroda profiljába tartozó regionális szakmai együttműködések kialakulását és fenntartását.

A győri iroda tevékenysége során az elsősorban politika- és társadalomtudományi témákban szervezett programokon túl igyekszik olyan kérdéseket is exponálni, amelyek a város és térsége gazdasági adottságaihoz szorosabban illeszkednek, s amelyek relevánsak lehetnek a régió további fejlődése szempontjából (negyedik ipari forradalom és a digitális transzformáció, illetve annak társadalmi kihívásai; ipari innovációk stb.).

A győri iroda mellett is működő gyakornoki program révén a helyi hallgatók is megismerhetik és aktívan bekapcsolódhatnak a Tudásközpont munkájába, ezáltal betekintést nyerve olyan szakmai és szervezési folyamatokba, amelyekre az egyetemi képzés során nem feltétlenül lenne alkalmuk. Az egyetemi kereteken túl az iroda további célja, hogy aktívan hozzájáruljon a város szellemi életének színesítéséhez, megszólítva a Tudásközpont programjai iránt potenciálisan érdeklődő helyi értelmiséget, valamint a magánszektor képviselőit.

Győri iroda elérhetősége

Kocsev Bence

Kocsev Bence

irodavezető
kocsev.bence@ajtk.hu