Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem

Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem

Az Andrássy Egyetem a németnyelvűség fennállására és hagyományára támaszkodik, különösen Közép- és Kelet-Európában. Hallgatói több mint 25 európai országból érkeznek, akik számára a nemzetközi oktatói kar egyedülálló továbbtanulási lehetőségeket biztosít. A kutatás és az interdiszciplináris oktatás középpontjában európai és európai integrációs témák állnak, különös tekintettel Közép- és Kelet-Európa országaira valamint a Duna-régióra.

Bővebben
Başkent Egyetem

Başkent Egyetem

Az Antall József Tudásközpont Törökországban is rendelkezik partnerkapcsolatokkal. 2015 novemberében együttműködési megállapodás került aláírásra a Tudásközpont és a Başkent Egyetem között Ankarában. Az ankarai székhelyű Başkent Egyetemet 1994 januárjában alapították, az oktatás az intézmény összesen tizenegy karán zajlik. Az egyetem hallgatóinak száma ma majdnem tizenkétezer főre tehető. Az eddigi együttműködés kiemelt eseménye volt a 2016 májusában a Tudásközpont szervezésében megvalósult kül- és biztonságpolitikai konferencia, amelyen a Başkent Egyetem két szakértője is részt vett.

Bővebben
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Bővebben
Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem hosszú múltra visszatekintő, nagy hagyományokkal rendelkező egyetem, hiszen elődintézményei a gazdasági, a társadalomtudományi és az agrárképzés vezető magyarországi intézményei voltak a 2003-ban bekövetkezett integráció előtt. Az egyetem három kara az alap- és mesterszakok széles skáláját kínálja, melyeket tovább színesít kilenc doktori iskola és számos szakirányú továbbképzési program is.

Bővebben
CYBERSEC

CYBERSEC

A CYBERSEC egy 2015-ben alapított, sikeres, évente megrendezésre kerülő közpolitikai konferencia, amely a globális technológiai forradalom stratégiai jelentőségű biztonsági vetületeit vizsgálja. Magáénak vallja a bizalmon alapuló, multilaterális és szakterületeken átívelő együttműködés kiemelt fontosságát. Ennek eredményeképpen CYBERSEC nem csupán egy konferencia, hanem egy virágzó nemzetközi közösség, amely egyesíti a szakértők tudását és tapasztalatát.

Bővebben
Duna-térség és közép-európai Intézet (IDM)

Duna-térség és közép-európai Intézet (IDM)

Az IDM-et 1953-ban a Duna-térség kérdéseit kutató intézetként hozták létre. Mint osztrák tudományos intézet, tevékenysége szelektíven a Duna-térség kutatására koncentrálódik. 1993-ban a kutatóintézet – ekkor már Duna-térség és Közép-Európa Intézet – dr. Norbert Leser, majd az őt 1995-ben követő egykori osztrák alkancellár, dr. Erhard Busek elnöksége alatt új lendületet kapott, melynek köszönhetően tevékenysége tovább bővült, ezzel egész Közép- és Délkelet-Európát és részben a fekete-tengeri régiót is lefedve.

Emirates Policy Center (EPC)

Emirates Policy Center (EPC)

Az Emirates Policy Center egy független think tank Abu Dzabíban. Az EPC-t 2013 szeptemberében az „arab tavaszt” követő zavargások közepette alapították abból a célból, hogy az arab világban a nemzetállamokat érő belső és külső fenyegetéseket tanulmányozzák. Az EPC célja előre jelezni a geopolitikai fejlemények és a globális erőegyensúly változásának hatását az Egyesült Arab Emírségekre és a régióra.

Bővebben
Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1635-ös alapításával Magyarország egyik legrégebbi egyeteme. Nyolc karával a képzési területeknek egyedülállóan széles skáláját fedi le. Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerével lehetőséget nyújt a hallgatóknak elmélyülni mind a tanulás, a kutatás, mind a továbbképzés területén hazai és nemzetközi színtéren, továbbá gazdag szabadidős tevékenységkínálatával nagy hangsúlyt fektet a közösségformálásra is.

Bővebben
Európai Diplomáciai Akadémia (EAD)

Európai Diplomáciai Akadémia (EAD)

Az Európai Diplomáciai Akadémia (EAD) 2004-es megalakulása óta, a legjobb minőségű hallgatói, PhD és vezetői szintekre szabott programokat nyújtja az érdeklődők számára. Az oktatási módjáról, nemzetközi karáról és kiemelt fontosságú előadóiról híres EAD diplomatákat, köztisztviselőket, vezetőket és az üzleti, akadémiai és NGO szektor képviselőit készíti fel, hogy könnyebben birkózhassanak meg az egyre változó és globalizálódó világ kihívásaival. Tiszteletbeli elnökei között olyan neves emberek foglalnak helyet, mint Zbigniew Brzezinski és Jerzy Buzek.

Európai és Észak-Atlanti Kapcsolatok Központja (CENAA)

Európai és Észak-Atlanti Kapcsolatok Központja (CENAA)

A CENAA (Centre for European and North Atlantic Affairs) egy pozsonyi székhelyű, független szervezet, mely főként az említett térségek nemzetközi kapcsolataival, kül- és biztonságpolitikájával foglalkozik. A CENAA fő célja, hogy konferenciáival, képzési és kutatási programjaival és publikációival aktív szerepet vállaljon a Szlovákiát, illetve az euro-atlanti térséget érintő stratégiai kérdések megvitatásában, közreműködjön a jövő kül- és biztonságpolitikai szakértőinek képzésében és érdemben hozzájáruljon a térség stabilitásának és fenntartható fejlődésének elősegítésében.

Bővebben
EUROPEUM

EUROPEUM

Az EUROPEUM (Institute for European Policy) egy nonprofit, politikailag független think tank, amelynek középpontjában az európai integráció kutatása áll. Az EUROPEUM a demokrácia, biztonság, stabilitás, szabadság és szolidaritás értékeinek elősegítése mellett munkájával tevékenyen hozzájárul Csehország aktív EU-tagságához. AZ EUROPEUM mindemellett foglalkozik kutatással, publikációk kiadásával, oktatási programokkal, valamint új ötleteket és koncepciókat fogalmaz meg az uniós és a cseh politikai döntéshozók számára.

Bővebben
FULBRIGHT program

FULBRIGHT program

A Fulbright-program posztgraduális oktatási, kutatói ösztöndíj-, illetve csereprogram, amelyet 1946-ban alapított J. William Fulbright amerikai szenátor. A finanszírozást az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumától, a partnerállamok kormányaitól és a privát szektorból érkező támogatásokból biztosítják. A Fulbright-program alapvető célja, hogy elősegítse az országok közötti kölcsönös megértést, valamint lehetőséget nyújtson tudományos kutatói munkára, szakmai gondolatcserére. Hazánk 1978-ban csatlakozott a programhoz.

Bővebben
Hanns Seidel Alapítvány

Hanns Seidel Alapítvány

Az egykori bajor tartományi miniszterelnök és CSU vezető nevét viselő Hanns Seidel Alapítvány 1967-óta azon dolgozik, hogy közvetítse a keresztényszocialista értékeket hazájában és külföldön egyaránt. Az alapítvány demokratikus nevelés terén végzett munkájának célja, hogy az állampolgárok figyelmét felhívja a személyes felelősség, a társadalmi felelősségvállalás és a szolidaritás fontosságára a közügyekben.

Bővebben
Hello Tomorrow Hungary

Hello Tomorrow Hungary

A Hello Tomorrow egy nonprofit kezdeményezés, amelyet 2011-ben hozták létre Párizsban abból a célból, hogy összekapcsolják a világ különböző pontjain élő tehetséges kutatókat és az üzleti szektor döntéshozóit egy jobb jövő megteremtése érdekében. 2018-tól működik a szervezet magyarországi képviselete, amely a nemzetközi projektek összekapcsolásán és technológiai újítások piaci megjelenésén munkálkodik.

Bővebben
International Relations And Security Affairs Resource Hub (IRSEC HUB)

International Relations And Security Affairs Resource Hub (IRSEC HUB)

Az IRSEC HUB projekt alapvető célja egy olyan ingyenes, online felület létrehozása, amely ismerteti az ösztöndíjas lehetőségeket, és információkkal szolgál a biztonságpolitika és a nemzetközi kapcsolatok területén a visegrádi országok között. Az oldalon tudományos publikációk, cikkek, szakértők, események és a társintézetek által szervezett oktatási programok érhetők el. Minden megjelenő anyagot keresőszavakkal látnak el (pl. szerző, intézmény, dátum, témakör) a könnyebb használhatóság érdekében.

Bővebben
Jagelló Egyetem - Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Kara

Jagelló Egyetem - Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Kara

Az 1364-ben alapított krakkói Jagelló Egyetem Lengyelország legrégebbi egyeteme. Az egyetemet 2013-ban Lengyelország legjobb egyetemének választották, a Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Karát pedig a legnívósabb regionális tanulmányokkal foglalkozó karrá választották. A kart 2000-ben hozták létre és egy évvel később, négy intézet, a Politikai Tanulmányok és Nemzetközi Kapcsolatok, Etnikai és Lengyel Diaszpóra Tanulmányok valamint a Regionális Tanulmányok Intézetének együttműködésével kezdte meg munkáját.

Bővebben
Kínai Társadalomtudományi Akadémia (CASS)

Kínai Társadalomtudományi Akadémia (CASS)

A Kínai Társadalomtudományi Akadémia a Kínai Népköztársaság első számú kutatási intézménye a társadalomtudományok területén. Az 1977-ben alapított CASS feladatai közé tartozik az ország filozófiai és társadalomtudományi kutatásainak folyamatos fejlesztése és innovációja. Az intézmény fő tudományos kutatási területei közé tartozik többek között a filozófia, irodalom, történelem, közgazdaságtan és a jogtudomány is.

Bővebben
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

Konrad-Adenauer-Stiftung politikai alapítvány, 1964 óta viseli az első német szövetségi kancellár nevét. Konrad Adenauer személye és elvei meghatározzák az alapítvány feladatait és kötelezettségeit. A KAS Németországban két oktatási központban és 16 képzési szervezetben végzi munkáját. 80 külföldi irodán keresztül világszerte több mint 200 projektet támogat több mint 120 országban. Magyarországon 1990 óta van képviseletük. Az alapítvány magyarországi munkájának célja a demokratikus és piacgazdasági fejlődés megszilárdítása, valamint az ország támogatása európai uniós szerepvállalása során.

Bővebben
Közgazdaságtudományi Egyetem – Nemzetközi Kapcsolatok Kara, Pozsony

Közgazdaságtudományi Egyetem – Nemzetközi Kapcsolatok Kara, Pozsony

A pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem az egyik legfontosabb felsőoktatási intézmény Szlovákiában. A Nemzetközi Kapcsolatok Kara 2000-ben jött létre, célja nagy tudású szakértők képzése, akik később a szlovák külpolitikai döntéshozatalban vesznek majd részt. A karon folyó képzés elsősorban a gazdasági diplomáciára és a nemzetközi kapcsolatok területeire összpontosít.

Bővebben
Kuvaiti Egyetem

Kuvaiti Egyetem

A Kuvaiti Egyetemet Kuvait első állami kutatóegyetemeként 1966-ban alapították. Az intézménynek fontos célja a nemzeti erőforrások fejlesztése annak érdekében, hogy a nemzeti örökséggel tisztában levő és a helyi társadalom jövőbeli szükségletei iránt elkötelezett vezetőket képezzen. Az egyetemen jelenleg tizenhat tudományterületen és öt kampuszon több mint 38000 diák tanul alap- és mesterképzésben, illetve 2010 óta már doktori fokozat megszerzésére is van lehetőségük. Az egyetem az oktatásban, tudományos kutatásban és a közszolgálatban kíván kiváló eredményeket elérni, a modern technológiát is kihasználva.

Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI)

Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI)

A Magyar Külügyi Intézet jogutódjaként létrejött KKI közfeladata a külpolitikával kapcsolatos tudományos kutatás, oktatás, továbbképzés és ismeretterjesztés, ennek keretében Magyarország függetlenségen, demokrácián és kölcsönös előnyökön alapuló nemzetközi kapcsolatai kialakításának tudományos megalapozása, a világfolyamatok, az európai integrációs tendenciák elemzése, a közép- és kelet-európai térség biztonsági, diplomáciai, katonai és külgazdasági kapcsolatainak sokoldalú vizsgálata, nemzetközi együttműködési lehetőségek feltárása.

Bővebben
Lengyel Külügyi Intézet (PISM)

Lengyel Külügyi Intézet (PISM)

A Lengyel Külügyi Intézet egy közép-európai think tank szervezet, mely félúton helyezkedik el a politika világa és a független elemzői tevékenység között. Főbb tevékenységei a döntéshozók és diplomaták számára nyújtott elemző anyagok biztosítása, nyilvános viták szervezése és a jelenkori nemzetközi kapcsolatokról végzett tudományos kutatások kiadása. Önálló tevékenysége mellett több regionális és nemzetközi think tankkel folytat közös projekteket. A PISM munkájának alapjául az a megállapítás szolgál, miszerint a nemzetközi kapcsolatok döntéshozatali folyamatai kizárólag megbízható forrásból származó, hiteles kutatómunkán alapulhatnak.

Bővebben
Londoni Tehetség Központ

Londoni Tehetség Központ

Bővebben
Magyar Hadtudományi Társaság

Magyar Hadtudományi Társaság

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) célja a magyar hadtudomány fejlődésének elősegítése, tagjainak érdekképviselete, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia által 1883-ban létrehozott Hadtudományi Bizottság szellemi örökségének a felvállalása. Az MHTT célul tűzte ki, hogy segítse a hadtudomány eredményeinek gyakorlatban történő alkalmazását, lehetővé tegye tagjai részére a tudományos továbbképzést és fórumot biztosítson a magyar hadtudomány eredményeinek publikálásához.

Bővebben
Miniszterelnökség

Miniszterelnökség

Bővebben
Moshe Dayan Központ (MDC)

Moshe Dayan Központ (MDC)

Az 1959-ben alapított és 1966 óta a Tel-Aviv Egyetemen működő Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies egy politikai pártoktól független, interdiszciplináris kutatóintézet. Az MDC rendszeresen közzétesz rövid, aktuálpolitikai elemzéseket éppúgy, mint hosszabb terjedelmű szakkönyveket és monográfiákat. Az intézmény amellett, hogy támogatja a kutatókat, számos különböző programot is szervez.

Bővebben
Nemzetközi Szervezetek Olasz Egyesülete (SIOI)

Nemzetközi Szervezetek Olasz Egyesülete (SIOI)

A Nemzetközi Szervezetek Olasz Egyesületét (SIOI) 1944-ben alapították Rómában. Célja a nemzetközi kérdéseket érintő ismeretek bővítése, a békés és igazságos nemzetközi közösség, illetve az európai egység létrejöttének elősegítése, valamint a közbenjárás a tudás terjesztése és az emberi jogok védelme érdekében. Alcide De Gasperi egykori külügyminiszter gyors felvételi kérelme a frissen alapított ENSZ Társaságok Világszövetségéhez (WFUNA) a SIOI-t tette a világszervezet első olaszországi kapcsolatává. Több évtizedes fennállása alatt a SIOI Róma kulturális életének egyik legfontosabb intézményévé vált.

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

A Magyarország legrégebbi egyetemének címével büszkélkedő intézmény jelenleg tíz karon biztosít teljeskörű felsőoktatást, mindemellett a régió tudásközpontjaként is funkcionál. Mintegy huszonnégyezres hallgatói létszáma különösképpen indokolttá teszi az intenzív tehetséggondozást, melyet az egyetem kiemelt prioritásként kezel. A színvonalas oktatói tevékenység mellett a kutatás jelenti azt a tényezőt, amely nemzetközi elismertséget és folyamatos fejlődési lehetőséget biztosít mind a hallgatók, mind az egyetemi oktatók számára.

Bővebben
Polgári Magyarországért Alapítvány

Polgári Magyarországért Alapítvány

A 2003 őszén megalapított Polgári Magyarországért Alapítvány célja Magyarország polgári közösségeinek megőrzése és megújítása, kutatások és képzések támogatása, valamint a közösségi alapon szerveződő magyar közösségek – határon innen és túl – megtartása. Ezen célkitűzések mindegyike az értékalapú összetartozás megerősítését szolgálja az egyénekben és a közösségekben egyaránt.

Bővebben
Prágai Biztonsági Tanulmányok Intézete (PSSI)

Prágai Biztonsági Tanulmányok Intézete (PSSI)

A Prágai Biztonsági Tanulmányok Intézete (The Prague Security Studies Institute) egy 2002-ben alapított nonprofit, civil szervezet, melynek fő célja, hogy előmozdítsa egy igazságos, biztonságos, demokratikus, szabadpiacra épülő társadalom kiépítését Csehországban és a térség poszt-kommunista országaiban. A PSSI küldetésének tekinti szakértők egy olyan bővülő körének létrehozását, akik elkötelezettek a demokratikus intézmények és értékek megszilárdítása iránt. Emellett a szervezet fontosnak tartja a jövő vezető generációjának felkészítését a 21. század komplex, biztonságpolitikai nehézségeket rejtő kérdéseinek megoldására, amelynek érdekében az intézet számos programot és előadás-sorozatot szervez.

Bővebben
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme, melynek kolozsvári oktatási helyszíne 2002-óta várja a jelentkezőket. Jelenleg közel háromszáz hallgató tanul itt mintegy ötven külföldi és hazai oktató vezetésével. A kar négy tudományág – környezettudomány, média, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, illetve jogtudomány – területén nyújt alap- és mesterképzéseket.

Bővebben
Széchenyi István Egyetem

Széchenyi István Egyetem

A felsőoktatás Győrben több évszázados hagyományokkal rendelkezik, a Széchenyi István Egyetem mai formájában 2002-ben jött létre. A jelenleg nyolc karral és egy intézettel rendelkező intézmény szervezetei egységei Győrben és Mosonmagyaróváron találhatók. Meghatározó a műszaki képzés, amely vonatkozásában szoros együttműködés jött létre az Audi Hungaria Motor Kft-vel. Népszerűek a gazdasági, a jogi, az egészségügyi és a zeneművészeti szakok is. 2016-tól a győri tanítóképzés és a mosonmagyaróvári mezőgazdaság- és élelmiszertudományi szakok is az Egyetem keretei között működnek.

Bővebben
Új Nemzedék Központ

Új Nemzedék Központ

Az Új Nemzedék Program egyik legfőbb alapvetése, hogy Magyarországon a szükséges változások alapvető erőforrásai a fiatalok. Ezért a projekt tehetséggondozással foglalkozik, melyet Magyarországon és az Egyesült Királyságban valósítanak meg. A központ fő célja egyetemisták és pályakezdők támogatása személyes és szakmai fejlődésük terén.

Bővebben
Vietnámi Európa Tanulmányok Intézete

Vietnámi Európa Tanulmányok Intézete

Az 1993-ben alapított Vietnámi Európa Tanulmányok Intézete a Vietnámi Tudományos Akadémia alatt működő, Európával foglalkozó kutatóintézet. Az egyetlen Európára fókuszáló vietnámi intézetként, küldetése, hogy az Európával kapcsolatos ismereteket elmélyítse a vietnámi társadalom körében. Célja, hogy kutatást végezzen a kortárs Európáról, valamint az Európai Unióról, annak szerepéről és Vietnámhoz fűződő kapcsolatáról, információt gyűjtsön, dolgozzon fel és adjon át Európáról és annak egyre növekvő gazdasági, kulturális és politikai jelentősége vonatkozásában, támogassa a kutatás és fejlesztést, illetve kapcsolatot teremtsen és ápoljon a helyi közösségekkel és az üzleti szektorral.

Bővebben
Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központ

Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központ

A Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központ az Európai Néppárt politikai alapítványa és tudásközpontja. Négy fő célja a kereszténydemokrata politikai gondolat mélyítése, nemzeti politikai irányok megfogalmazásához való hozzájárulás, a tagállami politikai alapítványok és a tudományos élet összefogása, valamint az Unióról szóló politikai viták ösztönzése. A Központ részt vesz az Európai Néppárt programjának és szakpolitikai anyagainak kialakításban is.

Bővebben